home

Ondergrondse fietsenstalling en plein Kleine-Gartman plantsoen / Leidseplein Amsterdam

architect_gartmanplantsoen_leidseplein_1
In opdracht van de Gemeente Amsterdam hebben wij een ontwerp en haalbaarheidsonderzoek 'kleine ondergrondse fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen' gemaakt, met als doel om tot een goede oplossing te komen voor een deel van de fiets-parkeer problematiek op en rond het Leidseplein. Wij hebben deze uitgangssituatie breder getrokken en hebben de openbare ruimte meegenomen en een geïntegreerd plan gemaakt. Het onderzoek zijn we gestart door middel van een analyse van de bestaande situatie wat betreft verkeersstromen en huidig gebruik. Vervolgens hebben we een waardestelling voor de omgeving en een inventarisatie van de belangrijke uitgangspunten voor het vervolg van het onderzoek gemaakt. Hierbij hebben we gekeken vanuit gemeente, omgeving en onze eigen bevindingen en toevoegingen.

Het ontwerp bestaat uit een stalling die vanuit de situatie optimaal gelegen is. Hier kunnen ruim 2000 fietsen geparkeerd worden. Daarbij wilden wij een mooie heldere en lichte stalling. Dit hebben we gerealiseerd door openingen in het maaiveld vorm te geven waar bomen vanuit de ondergrondse stalling doorheen steken. Er ontstaat een connectie tussen onder en boven waarbij het invallende natuurlijke licht zorgt voor een veiliger gevoel bij het ondergronds zijn.

Het plein zelf moest voor ons een ontmoetingsplaats blijven die tegelijkertijd open, overzichtelijk en veilig is maar toch een toegevoegde uitstraling naar de omgeving heeft. Door de vele verschillende aansluitende richtingen te vertalen in het openbare terrein ontstaat er een boeiend spel van paden waar diverse ontmoetingen kunnen plaats vinden. Het groen en de verlichting zijn zo geplaatst dat dit meedoet met de gewenste richtingen.

In plaats van een grote stenen vlakte is er een mooi, open plein met daarbij ruimte voor 2000 fietsen. Onze studie in opdracht van gemeente Amsterdam heeft geleid tot realisatie van deze oplossing. Helaas wordt er een meer sober ontwerp gerealiseerd.

Klikt u hier om terug te keren naar het projecten overzicht
architect_gartmanplantsoen_leidseplein_2 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_3 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_4 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_5 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_6 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_7 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_8 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_9 architect_gartmanplantsoen_leidseplein_10