home

herbestemming en renovatie
het herbestemmen en renoveren van bestaande gebouwen is actueler dan het in lange tijd geweest is

architect_renovatie_woon_boerderij_corridor_3
Het thema herbestemming van bestaande gebouwen en daar op aansluitend het renoveren van bestaande gebouwen is actueler dan het in lange tijd geweest is. Dit komt grotendeels omdat er sinds het begin van de vorige eeuw veel gebouwen gebouwd zijn die nog steeds makkelijk kunnen blijven staan qua constructie en qua materialen. Slopen is dus niet verplicht. Het gebouw zelf, bestaande uit het constructieve casco en de gevelmaterialen, is eigenlijk nog prima bruikbaar.

Uiteraard doen wij ook in nieuwbouw, maar een behoorlijk deel van onze opgaven bestaat uit renovatie en herbestemming. Ontwikkelaars hebben panden in bezit die door de jaren met binnenwanden zijn dicht gezet en functioneel niet goed meer te verhuren zijn. Ze kunnen nog maar één functie dienen, bijvoorbeeld kantoorruimte, en daar is momenteel minder vraag naar. Zo hebben wij nu enkele opdrachten lopen waarin wij ontwerpend onderzoek doen naar wat er kan met het bestaande pand zonder dit te slopen. Hoe kan het een nieuw leven krijgen en weer voldoen aan de eisen en de vraag van deze tijd? In één bepaald geval hebben we een ontwerp gemaakt voor woningen in een mooi oud pand waar jaren lang een kantoor in heeft gezeten. Op deze locatie is er veel vraag naar woningen, dus hier liggen mogelijkheden.

Maar dit thema sluit ook goed aan bij de vraag vanuit particuliere huizenbezitters. We hebben meerdere opgaven lopen waar we grote uitbouwen tot over de 100 vierkante meter aan woningen ontwerpen. Hiermee worden kleine en gedateerde woningen vaak helemaal naar de wensen van deze tijd gehaald.

Wij doen ook los van directe opdrachten onderzoek op dit thema, bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheden op het gebied van renovatie en duurzaamheid. Een tweede gevel of uitbreiding die daarmee ook functioneert als nieuwe gevel kan enorme energiewinst opleveren die een deel van een mooie verbouwing of herbestemming kan terug betalen op termijn. Ook het niet slopen op zich is een duurzame toepassing aangezien men hiermee bestaande materialen blijft gebruiken of hergebruikt. Voor meer informatie over ons onderzoek en eventuele resultaten kunt u contact met ons opnemen.

klik hier voor onze andere onderzoeken