home

daglicht
het spel tussen daglicht en zicht in de architectuur

architect_rijtjes_woning_betonnen_gevel_08
Daglicht is (uiteraard) heel belangrijk voor mensen. Licht geeft veiligheid doordat er zicht en overzicht is, het geeft bijna letterlijk energie, het verandert de manier waarop een toeschouwer dingen ziet en beleeft. Kort gezegd zijn mensen onlosmakelijk verbonden met licht. Voor woonvertrekken is er in Nederland dan ook bij wet geregeld dat er daglicht moet intreden en wanneer men werkt zijn er strenge eisen voor lux en daglicht op werkplekken.

Voor ons gaat de invloed van daglicht nog verder. Het vormt de ruimte en wanneer men er slim mee om gaat kan daglicht fantastische effecten en ruimten creëren. Zicht is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het spel tussen daglicht en zicht en het juist wel of niet vol tonen van beiden is architectuur.

Zo doen wij veel onderzoek naar invloed van licht en zicht en proberen wij hier vanuit de ervaring van de gebruiker naar te kijken. Via simulaties is op dit thema heel goed toegepast en in beeld te onderzoeken wat effecten van bepaalde ingrepen zijn. Naast het zien van voldoende daglicht als uitgangssituatie voor ontwerpen is het voor ons meer. Het vormt het ontwerp.

Voor meer informatie over ons onderzoek en eventuele resultaten kunt u contact met ons opnemen.
klik hier voor onze andere onderzoeken